toelichting

sluit
Kunsttoepassing OBS Anne Frank / Art application Anne Frank-school”

2001

Gepolijst brons, Beton, hout / Polished bronze, concrete, wood.

Afmeting / Dimensions: 450 x 600 cm.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag i.s.m. Stroom hcbk en Kunst en Bedrijf / Commissioned by: Municipality of The Hague in collaboration with 'Stroom Den Haag' and 'Kunst en Bedrijf'.

Het bronzen tafelblad verbeeldt een fantasielandschap met in het midden een kleine replica van de school. Over de gehele tafel is een parcours van verdiepte wegen aangelegd waarover de kinderen met hun speelgoedauto”s kunnen rijden. De hoge leuningen van de banken die om de tafel staan, zijn op een zodanige manier geplaatst dat er een soort beschermde binnenruimte ontstaat.

Door de gouden kleur van het brons ademt het werk de sfeer van een geheimzinnige schatkamer.

The bronze tabletop represents a fantasy landscape with in the middle a small replica of the school. Children can run their toy cars along a track of sunken roads on the table. The high backs of the benches positioned around the table create a kind of protected inner space. The golden hue of the bronze lends the sculpture the appearance of a mysterious treasure.