toelichting

sluit

2008

Diverse materialen / Various materials

Various proposals for objects that call to mind the man-made origin of the Biesbosch Nature Reserve. Commissioned by the Dutch Forestry Commission (Staatsbosbeheer) in collaboration with the NBKS (Nieuwe Brabantse Kunst Stichting).

● A nesting-box for solitary insects.
This box, which looks very much like a gallery flat, challenges solitary bees and wasps to live together in a community.

● A bench with a stopping place and a vantage point for birds.
From this bench, recreationists and birds from the Biesbosch can enjoy the beautiful view together.

● Picnic tables for recreationists.
Modifications to the tables make it possible to have the meals together with the animals.

● Birdwatchers” hut for two or three birdwatchers.

Opdrachtgever Staatsbosbeheer i.s.m. De Nieuwe Brabantse Kunst Stichting.

Diverse voorstellen die op een subtiele manier de schijn van natuurlijke ongereptheid die de Biesbosch zo kenmerkt, doorbreekt. Er zullen op verschillende punten in het landschap ingrepen gedaan worden die de kunstmatige oorsprong van de omgeving in herinnering roept. Deze voorstellen gaan over (her)huisvesting. De herinrichting van de Noordwaard tot een natuurgebied is een zorgvuldig geplande operatie. Het grootste gedeelte van de huidige bewoners, de mensen en het vee, zullen moeten vertrekken en worden elders gehuisvest.
Bij het opnieuw vormgeven van de omgeving zal niet alleen rekening gehouden worden met de herhuisvesting van diersoorten die al in de nabije omgeving leven. Maar ook de huisvesting van mogelijk nieuwe diersoorten, waarvan men hoopt dat deze zich in de Noordwaard zullen komen vestigen, zal in de planning een rol spelen. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de bezoekers, de recreanten, die het gebied zullen komen bevolken. Ik wil met mijn voorstellen een bijdrage leveren aan de huisvesting van deze blijvende en tijdelijke bewoners.

Enkele voorstellen:

● Een nestkast voor solitaire insecten.

Dit voorstel betreft een rechthoekig kastmeubel. Hierin zijn in het afgesloten middengedeelte in de vorm van een raster honderden gaatjes geboord. Deze gaatjes dienen als nestgelegenheid voor solitaire bijen die doorgaans in rottend hout en andere natuurlijke holtes hun eitjes leggen. Het meubel heeft qua vorm nog het meeste weg van een galerijflat. En wat functie betreft lijkt het daar ook nog op. De solitaire bijen wordt hiermee de gelegenheid geboden om met meerdere soortgenoten in een clustervorm samen te wonen. Een soort socialisatieproject ten behoeve van solitaire bijen dus.

● Een bank met een rust -, en uitkijkplaats voor vogels.

Vanaf deze bank kan de recreant samen met de vogels van de Biesbosch van het mooie uitzicht genieten. Het is een normale parkbank waaraan een lange staak bevestigd is die uitmondt in een klein dwarslatje. Bij voorkeur te plaatsen in een open, boomloze omgeving.

● Picknicktafels voor recreanten die zodanig zijn aangepast dat de maaltijd samen met de dieren gebruikt kan worden.

Ik heb verschillende versies van een picknicktafel ontworpen. Het is de bedoeling van deze tafels om niet alleen de recreanten maar ook de dieren uit de omgeving ten dienste te zijn. Het mooiste zou het zijn wanneer de recreanten én de dieren tegelijkertijd de maaltijd zouden willen gebruiken.

Bij een tafel is aan één van de korte zijden een stalen voederruif gemonteerd. Deze tafel doet daardoor tevens dienst als voederplek voor het roodwild en eventuele andere grazers.

Bij een andere picknicktafel is op dezelfde plek een zitgelegenheid gemaakt voor kleine vogels die, nadat de mensen uitgegeten zijn, zich tegoed kunnen doen aan de achtergelaten kruimels en klokhuizen. Aan een andere tafel zijn twee voederhuisjes gemonteerd. En aan weer een andere tafel zijn een aantal plankjes gemonteerd waarop doorgaans jachttrofeeën prijken. De stokjes kunnen, in afwachting van hun beurt aan tafel, door levende vogels als zitplaats gebruikt worden.

● Een twee-, en driepersoons vogelkijkhut.

Ik heb verschillende vogelkijkhutten ontworpen. Als uitgangspunt voor de vorm diende het nestkastje. Ik ben ervan overtuigd dat de vogels ondertussen vertrouwd geraakt zijn met deze vorm en dat daardoor de acceptatie van de hut in hun leefgebied wellicht een stuk eenvoudiger wordt.

● Een kleinschalige camping bestaande uit oude woonarken en keten.

Tijdens een boottocht door de Biesbosch kwam passeerde ik enkele woonarken en keten die langs de watergeulen lagen. Deze ligplaatsen zullen ten gevolge van de herinrichting van de Biesbosch komen te vervallen. Het lijkt mij een mooi idee om deze overbodig geworden arken en keten op één plek op de wal te verzamelen en ze te verhuren als vakantiehuisjes. Na een kleine opknapbeurt en het aanbrengen van eenvoudige voorzieningen zouden zij het hele jaar door gebruikt kunnen worden.

Frank Halmans, april 2005.