toelichting

sluit
“Ziener”
2009

Ontwerp en uitvoering bouwwerk met daarin als een Droste effect, twee kleinere kopieën van het bouwwerk in opdracht van Bente Hamel.

Diverse materialen

150 x 200 x 120 cm.

Ziener speelt zich af in een maquette, naar ontwerp van beeldend kunstenaar Frank Halmans. Het verhaal dat je hoort en ziet, voert je mee naar een beklemmende binnenwereld. Kan je verdwalen in je eigen huis? In je eigen hoofd? “Op een middag kom je thuis en aan de muur hangt een schilderij dat er eerst niet was. Op het schilderij is je huis afgebeeld. Het is veranderd in een ruïne.”
ZIENER kijkt naar binnen en ziet de toekomst. Een korte parabel over verval. In haar fijnmazige geluidsmontages laat Bente Hamel werkelijkheid en fictie in elkaar overlopen. Eerder deed ze dat heel succesvol in de installatie “Schokland en ik”, die onder meer op Terschellings Oerol festival stond. De verwondering is het vertrekpunt van haar teksten, die een duidelijke signatuur dragen: filmisch, suspensevol, gedetailleerd.

Maybe reality only exists in our imagination.
Maybe we live in our heads? Take a look inside the model and listen to the world within.
Ziener (seer) is an alienating journey to your inner world.

Concept, tekst en geluidsontwerp: Bente Hamel
Maquette: Frank Halmans
Dramaturgie: Wim Noordhoek
Verteller Nederlands: Hans Dagelet
Lichtontwerp: Bastiaan Schoof

Tournee 2009: Festival aan de Werf, Utrecht,
Theaterfestival Boulevard, Den Bosch,
Terschellings Oerol Festival.

http://www.youtube.com/watch?v=b1PsY8SPXII