toelichting

sluit
“Verlaten gallerijflat”
2018

Berkenmultiplex, hout, latex, plexiglas, papier, metaal / Birch plywood, wood, latex, plexiglass, paper, metal.

Afmeting / Dimensions: 450 x 220 x 55 cm.

In uitvoering / Under construction.