toelichting

sluit
“Verlaten Galerijflat nieuw”
2023 - 2018

Berkenmultiplex, hout, latex, plexiglas, papier, metaal / Birch plywood, wood, latex, plexiglass, paper, metal.

Afmeting / Dimensions: 450 x 220 x 55 cm.

Modificatie uit 2023, de schragen zijn vervangen door lage tafels / Modification from 2023, the trestles have been replaced by low tables.

Fotografie / Photos: Koen Kievits.