Thea Figee, Utrechts Nieuwsblad 7 juli 1999
“Spelen met de maat der dingen”