Uitgave: Amsterdams Fonds voor de Kunst 2001.
Publicatie verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling.
2001 a public space odyssey
Frank Halmans' interesse gaat uit naar grengebieden. Naar het schemergebied tussen waken en slapen, kijken en niet kijken: daar waar de aandacht verschuift van de buitenwereld naar de gedachtenwereld en de tijd stil lijkt te staan. De vensterbank, het kozijn en de etalage, zelf grensvoorwerpen tussen binnen en buiten, zijn in Halmans' kunst steeds terugkerende vormen die de beschouwer onnadrukkelijk maar ondubbelzinnig aanzetten tot introspectie.
Een wachthuisje voor de tram is bij uitstek een plek waar deze gemoedstoestand ontstaat. Halmans' beeld bestaat uit twee objecten, die zich aan weerszijden van de tramlijn op het plein bevinden. De kioskachtige wachtruimte is een open bouwwerkje met twee halfronde banken die bedekt worden door een stalen dak op zuilen. De rugleuningen van deze banken zijn tegelijk vensterbanken, compleet met kamerplanten op schoteltjes.
Dezelfde banken, maar nu in gesloten cirkelvorm, komen terug in het tweede object aan de andere kant van het plein en dienen als sokkel voor de peperbus. Hieraan heeft Halmans een lessenaar bevestigd, bij wijze van podium voor de buurtbewoners. Door te kiezen voor een gesloten vorm voor communicatie en een open vorm voor contemplatie keert Halmans op zijn gebruikelijke wijze de functies om. Het plein wordt openbaar en intiem, ontmoetingsplaats en huiskamer tegelijk.