Jaarverslag 2001, Stroom hcbk. Redactie Stroom hcbk oktober 2002
Frank Halmans
Ontmoetingsplek bij de Anne Frankschool.
Frank Ha1mans heeft op het voorplein van de Anne Frankschool, een openbare basisschool in Den Haag ZuidWest, een grote tafel met daaromheen banken ontworpen, een plaats waar degenen die de kinderen wegbrengen en ophalen elkaar kunnen ontmoeten. Hetvbronzen tatelblad verbeeldt een fantasielandschap met in het midden een kleine bronzen replica van de school. Over de gehele tafel is een parcours van wegen aangelegd, heuvels en clusters van bomen, bedoeld als speelterrein voor de kinderen.
Halmans is geinteresseerd in overgangsruimten en verzamelplekken, zoals vensterbanken en wachtruimten, maar ook in overgangsrituelen zoals het vegen van voeten bij binnenkomst. Daarnaast werkt hij graag met functionele toepassingen.
Frank Halmans (1963, werkzaam in Utrecht).
In zijn werk is de schaal van de dingen belangrijk. Zo bouwt hij minitieuze modellen van kamers en (tuin)huisjes waarbij de beschouwer een fantasiewereld instapt die toch reele ruimten weergeeft. In opdracht voor een zgn. Begeleid Wonen Ptoject plaatste hij voor ieder huis een brievenbus in de vorm van een schaalmodel van de echte woning.
In zijn meer functionele ontwerpen, zoals het eerste bewakingshuisje voor Biesieklette in Den Haag, verhoudt hij zich tot herkenbare informele achitectuur.