Artikel in 'Heden, kunst van nu' ter gelegenheid van de tentoonstelling 'De kunstenaar verzameld', 14 november t/m 15 december 2007.
Uitgave: Stichting HEDEN, Den Haag, 2007.
'Frank Halmans'

Expositie van 14 november t/m 15 december 2007. Opening: zondag 18 november om 12 uur door Lex ter Braak, directeur van het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst.
Het werk van Frank Halmans (Heerlen 1963) wordt gepresenteerd in samenhang met de start van Heden en het daar aan gekoppelde thema: verzamelen. Halmans' werk is de laatste jaren in veel collecties terechtgekomen: niet alleen in particuliere, maar ook in museale collecties. De tentoonstelling bestaat uit kunstwerken uit deze collecties: zo stelt het Centraal Museum Utrecht enkele werken ter beschikking. Aan de bruikleengevers is gevraagd een motivatie te geven waarom men dat specifieke werk heeft gekocht. Deze is niet persé tekstueel; het kan ook een kunstwerk van een andere kunstenaar zijn dat volgens de bruikleengever een relatie met het werk van Halmans heeft. Zo zal uit een privécollecte een kunstwerk van Simon Benson getoond worden. Deze motivaties worden opgenomen in de tentoonstelling.
De kunst van Halmans kun je eigenlijk ook als een verzameling beschouwen. Een zeer persoonlijke verzameling herinneringen die hij koestert en bewerkt. Het is een oeuvre dat zich laat kenmerken door het kleine. Het is alsof we door de ogen van een jongen opnieuw de wereld instappen, en nieuwsgierig en geconcentreerd die wereld proberen te ordenen, te begrijpen. Het werk ademt een bepaalde intieme, bijna rustieke sfeer van vervlogen jaren. In de tentoonstelling zullen zowel tekeningen als beelden worden getoond.
Ter gelegenheid van deze expositie presenteert Heden een prent in kleine oplage van Halmans. Deze prent wordt gedurende de tentoonstelling voor een gereduceerd tarief aangeboden.