Erik Leurmans in: 'Zicht op de Noordwaard'. Een publicatie ter gelegenheid van het kunstproject Zicht op de Noodwaard, een samenwerkingsproject van Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, de Provincie Noord-Brabant en Overlegorgaan Nationaal Park de Biesbosch. Het kunstproject werd inhoudelijk begeleid en gecoördineerd door de Noord-Brabantse Kunst Stichting (NBKS). Fotografie Agnes van Noorloos.
Uitgave: NBKS, 2008.
'(Her)huisvesting van Frank Halmans'

De nieuwe inrichting van de Noordwaard, waarin het bestaande cultuurlandschap plaats maakte voor vormgegeven natuur, deed Frank Halmans denken aan andere momenten in de geschiedenis waarop mensenhanden de natuur "verrijkten": de tuinarchitectuur met waterpartijen, ruines en follies uit de 18e eeuw. In zijn kunstwerken besteedt hij speciale aandacht aan de kleinere diersoorten die ook last hebben van alle verhuizingen en verplaatsingen in het gebied.
Een bijzondere vondst is zijn nestkast voor solitaire insecten, aan de rand van polder Maltha, waarin honderden gaatjes een nestmogelijkheid bieden voor alleen rondvliegende insecten. Deze "flat" biedt hun de mogelijkheid te socialiseren met hun soortgenoten. Aan de zijkant van de flat is een informatiepaneeltje bevestigd met enkele afbeeldingen en uitleg over de levenswijze van solitaire insecten. De overdekte schuilbank met een drinkbak, die aan de rugzijde is bevestigd, combineert op een even praktische als komische wijze de rustplek voor de wandelaar met die van rondtrekkende dieren.
De "valkbank", een zitbank met aan de lange staak de rustplaats voor vogels, aan de Hilweg biedt voor beide soort passanten een fraai uitzicht over de Spieringpolder en de polder St. Jansplaat. Bijna achteloos strooit Halmans deze reeks verrassende en aandoenlijke kunstwerken uit over de Noordwaard.