berge3

'Frank Halmans tekeningen / Frank Halmans drawings'

Frank Halmans is een beeldhouwer wiens kwaliteit ligt opgesloten in de methodische precisie waarmee hij zijn projecten aanpakt. In zijn objecten refereert Halmans aan “het huis” als container van zowel materiële als immateriële zaken. Het huis is de plek waar je woont, maar waar je ook herinneringen opbouwt en waarin je van alles verzamelt; van dagelijkse objecten tot stof en dode insecten. De maquettes en schaalmodellen die Halmans bouwt variëren van de slaapkamers waarin hij ooit sliep (gemodelleerd op basis van het geheugen) en bewoonbare vensterbanken tot imaginaire kamers gesneden in de pagina”s van een boek en nostalgische bouwtypes als de modernistische bungalow of de jaren-vijftig-flat getransformeerd tot stofzuiger. Al deze objecten worden zorgvuldig voorbereid in reeksen tekeningen, waarin technische details en bouwkundige perspectieven zijn uitgewerkt. Ze vormen een wezenlijk onderdeel van Halmans” tekenoeuvre, hoe functioneel ze ook van karakter zijn.
Twee andere belangrijke tekeningengroepen worden gevormd door de “Lost and Found”-tekeningen en voorstudies voor wandsculpturen waarin Halmans gebruik maakt van alledaagse utilitaire middelen als lichtknoppen, pvc-buis, stopcontacten en schakelaars. De “Lost and Found”-serie heeft een geheel eigen karakter. Al jarenlang verzamelt Halmans dode insecten die hij vindt in uiteenlopende ruimtes. Hij noteert datum, vindplaats en soortnaam, prepareert het insect en bergt die op in een lade. Eens in de zoveel tijd tekent hij de geprepareerde insecten in zo”n lade na, inclusief alle info over de vindomstandigheden. Hoe divers van onderwerp de diverse tekeningen ook zijn, is er één constante: de methodische manier waarop Halmans nauwgezet “noteert”. Of het nu om een voorstudie gaat, een werktekening of de zo precies mogelijke weergave van een ordinaire vlieg gevonden in een hoekje van de woonkamer.

Frank Halmans is a sculptor whose great strength lies in the methodical precision with which he approaches all his projects. His objects refer to “the home” as a container of material and immaterial possessions. Home is where you live but also where you accumulate memories and collect all sorts of other things, from household objects to dust and dead insects. The subjects of Halmans” maquettes and scale models range from bedrooms in which he once slept (based on his memories of them) and habitable window sills to imaginary rooms carved out of the pages of a book and past types of buildings like his modernist bungalow or 1950s block of flats transformed into a vacuum cleaner. All these objects are meticulously planned in series of working drawings showing their technical details and architectural appearance. Functional though they are, these works are an essential part of Halmans” oeuvre.
Two other important categories of drawings are the “Lost and Found” series and the preparatory studies for the wall sculptures that Halmans creates from everyday utilitarian items like light switches, PVC tubing and electrical sockets and switches. The “Lost and Found” series is particularly distinctive. For years, Halmans has collected the dead insects he comes across here and there. He records the date and location of the find and the name of the species concerned before preparing the insect and storing it in a drawer. Every so often he produces a drawing of the prepared insects in one of his cabinet drawers, including all the information about the circumstances of the finds. However diverse the subjects of the various drawings, there is one constant factor: the methodical way in which Halmans meticulously “records” it. Whether it is a preparatory study, a working drawing or the exact details of an ordinary fly discovered in a corner of his living room.

Robbert Roos in 'Lost & Found', monografie verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling in Kunsthal Kade, Amersfoort 2009.
Vertaling Janey Tucker, Diesse (CH).