berge3

'(HER)HUISVESTING'

Frank Halmans De Noordwaard 2008

De herinrichting van De Noordwaard tot een natuurgebied is een zorgvuldig geplande operatie. Het grootste gedeelte van de huidige bewoners, de mensen en het vee, zal vertrekken en elders gaan wonen. Bij het opnieuw vormgeven van het landschap zal niet alleen rekening gehouden moeten worden met de herhuisvesting van diersoorten uit de omgeving. Ook mogelijk nieuwe diersoorten kunnen hier een habitat vinden. Ook moet er rekening gehouden worden met recreanten die het gebied zullen bezoeken.
In zijn kunstwerken combineert Halmans deze uitgangspunten. Een bijzondere vondst is zijn nestkast voor solitaire insecten, aan de rand van de polder Maltha, waarin honderden gaatjes een nestmogelijkheid bieden voor alleen rondvliegende insecten. Deze 'flat' biedt hun de mogelijkheid te socialiseren met hun soortgenoten. Aan de zijkant van de flat is een informatiepaneeltje bevestigd met enkele afbeeldingen en uitleg over de levenswijze van solitaire insecten.
De overdekte schuilbank met een drinkbak, die aan de rugzijde is bevestigd, combineert op even praktische als komische wijze de rustplek voor de wandelaar met die van rondtrekkende dieren.
De 'Valkbank', een zitbank met aan een lange staak de rustplaats voor vogels, aan de Hilweg biedt voor beide soorten passanten een fraai zicht over de Spieringpolder en de St. Jansplaat. Bijna achteloos strooit Halmans deze reeks verrassende en aandoenlijke kunstwerken uit over De Noordwaard.