berge3

'Een nieuw zicht op de Noordwaard'.

Nieuwe publicatie Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (bkkc), 2012.
De ontwikkeling van natuurgebied de Noordwaard in het Brabantse deel van Nationaal Park de Biesbosch betekende voor het bkkc een uitgelezen kans om eigentijdse kunst te integreren in het veranderende landschap. Kunstenaars Frank Halmans, Jeroen Hoogstraten, Paul de Kort en Urs Pfannenmüller kregen van het bkkc de opdracht landschapskunstwerken te realiseren. Steffen Maas ontwierp een geheel herziene folder waarin al deze kunstwerken – die tussen 2006 en 2008 werden gerealiseerd – zijn opgenomen.
In de Noordwaard werd een voormalige landbouwpolder omgevormd tot natuurgebied en werd ruimte voor de rivieren gecreëerd. Om een nieuw zoetwatertijdengebied te ontwikkelen werden geulen en dijkopeningen gegraven, bruggen aangelegd en wegen aangepast. Kunstenaars kregen de kans om in een nieuw gebied kunstwerken te realiseren die op een heel eigen wijze vertellen over de geschiedenis en ontwikkeling van het land.
Bewust is naar een verscheidenheid in aanpak gezocht: van het uitzichtpunt De Panoramatafel van Jeroen Hoogstraten, naar de autonome constructie Uitkijk op het landschap van Urs Pfannenmüller, van (Her)huisvesting van Frank Halmans voor de kleine bewoners tot het grootschalige landkunstwerk De Wassende Maan van Paul de Kort.
Bij het project Zicht op de Noordwaard werd nauw samengewerkt tussen het bkkc, Dienst Landelijk Gebied (DLG), Staatsbosbeheer en het Overlegorgaan Nationaal Park De Biesbosch. DLG was de opdrachtgever van de kunstwerken die vervolgens na oplevering in beheer van Staatsbosbeheer zijn overgegaan.